Waarom UX copy inclusief hoort te zijn

Inclusiviteit is al een tijd een hot topic binnen en buiten communicatieland. Als creatief communicatiebureau houdt het ons bezig. En dat gaat verder dan het kiezen voor campagnebeelden met een niet-hetero stel, of het aannemen van een persoon van kleur om diversiteitsvinkjes te zetten. Ook bij UX writing geldt: zoveel mogelijk aanspreken. En zo min mogelijk buitensluiten.

Onze verantwoordelijkheid als bureau

Als creatief communicatiebureau dragen wij actief bij aan de beeldvorming van mensen die de uitingen van onze klanten zien. Alles wat wij de wereld in slingeren kan impact hebben. Daarom vinden we het belangrijk dat ons werk representatief is en iedereen kan aanspreken – ongeacht iemands huidskleur, gender, achtergrond, leeftijd, taalniveau, lichaamstype, of bijvoorbeeld fysiek vermogen. Niemand mag zich door die kenmerken uitgesloten of gediscrimineerd voelen. Wegblijven van vooroordelen of stereotypen is daarbij een must.

Hoe pakken wij het aan?

We zijn ons ervan bewust dat ook wij vaak (onbedoeld) denken in vooroordelen en stereotypen. Deze menselijke eigenschap zit nou eenmaal diep geworteld in ons brein. Het begint bij bewustwording. En beslissingen maken die minder voor de hand liggen. Door open te staan voor verschillende perspectieven, hopen we onze communicatie-uitingen zo inclusief mogelijk te maken.

MakerStreets Team Inclusive

Binnen de MakerStreet bureaus richtten we in 2020 Team Inclusive op. Met heel wat kundige collega’s. Zo zetten we ons in voor inclusiviteit op de werkvloer, in onze eigen communicatie-uitingen en in wat we voor klanten maken. Daarbij bieden we vanuit Mr Koreander een workshop inclusieve communicatie aan. Met praktische handvatten om inclusiever te denken ėn maken.

UX copywriting die iedereen begrijpt

Inclusief schrijven gaat verder dan rekening houden met geslacht. Ook het fysiek en mentaal vermogen van je lezer is bijvoorbeeld essentieel. Onze verantwoordelijkheid als copywriters? Zorgen dat zoveel mogelijk mensen de boodschap begrijpen, ongeacht hun taalbeheersing. Of visuele beperking. Niet iedereen spreekt en leest een taal op hetzelfde niveau. Om te zorgen dat zoveel mogelijk Nederlandstaligen begrijpen wat wij schrijven, gebruiken we taalniveau B1. We laten jargon achterwege en checken ishetb1. In UX writing hoor je het sowieso niet moeilijker te maken dan nodig. Daarom gaan we meestal voor de kortere variant van het woord. Zoals ‘kies’ in plaats van ‘selecteer’.

Representatief werk maken

We maken onszelf en anderen er bijvoorbeeld van bewust om genderneutrale voornaamwoorden te gebruiken. Bij de welbekende geslachtsvraag in formulieren vragen we niet of iemand man of vrouw is, maar wel hoe je het liefst aangesproken wilt worden.

Deze stappen die wij in ons dagelijks werk toepassen zijn nog maar een klein onderdeel van inclusief communiceren. Ook wij leren elke dag bij, maar delen met plezier onze al opgedane kennis. Nieuwsgierig? Mail manon@mrkoreander.nl voor info over onze inclusieve communicatie training.