Make-over voor de zakelijke tak van Zilveren Kruis

TL;DR

Verzekeraar Zilveren Kruis heeft een flinke zakelijke tak. Naast informatie over diensten van ZK vindt de zakelijke bezoeker informatie en inspiratie in het blog. Dit blog was aan een make-over toe. Eerst hebben geanalyseerd waar de kansen voor optimalisatie zaten. Vervolgens hebben we een nieuwe content strategie gemaakt en de content geproduceerd. Ook hebben we de eindredactie gedaan.
Laat zien wat je in huis hebt

Zilveren Kruis zocht naar een manier om waarde toe te voegen voor hun zakelijke klanten, een bredere doelgroep aan te boren en zich tegelijkertijd duidelijker in de markt te zetten als kennisautoriteit op het gebied van gezond ondernemen.

Om mensen te inspireren heb je geïnspireerde mensen nodig

Als nieuwe insteek kozen we: de blogs van Zilveren Kruis zakelijk moeten de lezer informeren en inspireren en zo P&O- en HR-professionals helpen om hun organisatie (en eigen werkdag) zo gezond mogelijk te maken. Gedrag veranderen van je medewerkers vraagt een lange adem en dan kun je als HR-specialist zelf wel wat inspiratie en inside insights gebruiken.

De zakelijke bezoeker centraal

Met de zakelijke bezoeker in gedachten kon er nog wel gesleuteld worden aan gebruikerservaring. Allereerst integreerden we de blogomgeving in de zakelijke site. Alle content (blogs, verhalen van klanten en nieuws) staat zo bij elkaar onder duidelijke titel ‘Actueel & Blog’. Want onze bezoeker heeft weinig tijd. Maar sowieso, wie heeft er nou zin om te zoeken?

Helderheid en herkenbaarheid als voorwaarden voor autoriteit

We verzamelden een netwerk van Zilveren Kruis-medewerkers, -klanten en andere bezielde vakmensen. Om vakinhoudelijke klantverhalen van professionals voor professionals te maken. Een combinatie van actualiteit en deskundigheid. Met als uitkomst: autoriteit.

Het fijne houvast van een contentkalender

De blogs publiceerde en verspreidde Zilveren Kruis op gezette tijden, volgens een contentkalender waar alle makers toegang toe hadden. Dat zorgde voor regelmaat, consistentie en natuurlijk ook steeds voor nieuwe inzichten. Continue analyse en evaluatie hoorden bij het proces. Zo krijgen we steeds meer in de gaten welk contentformat het beste werkt en waar bezoekers het meest aan hebben. Gecombineerd met fijn slijpen van de brand voice gaan we steeds dichter op de doelgroep zitten.

Wat we ook deden

Inclusieve communicatie

Niet-inclusieve teksten en campagnes zijn net zo not done als dt-fouten.

Van step tot app: zo maakten wij het merk Dott

Europa veroveren met een levendige merkpersoonlijkheid.